NSO

analyse studentภาพการใช้งานเวปไซต์ NSO ของนักเรียน
Credit: NSO
เมื่อนักดาราศาสตร์ได้ข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์หรือดาวเทียมสิ่งที่ต้องทำคือการศึกษาหรือวัดค่าตามแนวทางวิทยาศาสตร์โดยนักดาราศาสตร์จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าimage Processing หรือImage Analysis ซอฟแวร์

 

ซอฟแวร์ข้างต้นจะช่วงแปลงตารางข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแต่ละภาพถ่ายให้วัดค่าออกมาเป็นตัวเลขเช่นค่าความสว่างของดาวฤกษ์หรือขนาดของกาแล็กซีหรือรายละเอียดอื่นจากภาพถ่ายของวัตถุนั้นๆ

 

NSO ได้พัฒนาซอฟแวร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายที่มีชื่อว่าLTImage เพื่อใช้ศึกษาและการวัดค่าต่างๆจากภาพถ่ายของกล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลรวมถึงความสามารถแปลงระดับสีผสมเท็จ(false colour) เพื่อศึกษาในบางรายละเอียดของภาพถ่าย