NSO

allThe Liverpool Telescope

กล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูล

โครงสร้างหลักของกล้องโทรทรรศน์ ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนที่มีโครงสร้างค่อนข้างซับซ้อน ในขั้นตอนการก่อสร้างจึงต้องใช้ความระมัดระวังและความละเอียดสูง คลิกที่ลิงค์ด้านซ้ายเพื่อศึกษารายละเอียดการทำงานของแต่ละส่วน

baseThe Base

ฐานกล้องโทรทรรศน์

ฐานของกล้องโทรทรรศน์เป็นส่วนยึดติดอุปกรณ์ต่าง ๆ และยังเป็นส่วนที่ปรับมุมทิศของกล้องโทรทรรศน์อีกด้วย ส่วนฐานของกล้องประกอบขึ้นจากแผ่นโลหะเรียบสองแผ่นประกบกันโดยมีน้ำมันหล่อลื่นอยู่ตรงกลางทำให้สามารถหมุนได้อย่างราบเรียบและมีความแม่นยำสูง

ส่วนฐานของกล้องเป็นส่วนที่ต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าส่วนฐานทำงานผิดพลาดกล้องจะไม่สามารถตามดาวหรือถ่ายภาพวัตถุได้ ส่วนฐานของกล้องมีความละเอียดในระดับ 20 ไมโครเมตร ทำให้มีความจำเป็นต้องติดตั้งส่วนฐานไว้บนพื้นที่มีความมั่นคงเพื่อลดความสั่นไหวที่อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ที่ติดอยู่บนกล้องโทรทรรศน์

forkThe Yokes

ส่วนขายึดติด (yokes)

ส่วนขายึดติดเป็นแกนหมุนอีกแกนของกล้องโทรทรรศน์ ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนที่ยึดติดกระจก อุปกรณ์ตรวจวัด และอุปกรณ์อื่น ๆ ส่วนบนสุดของขายึดติดเป็นส่วนที่ทำให้กล้องโทรทรรศน์สามารถหมุนไปมาในแนวดิ่งเพื่อปรับมุมเงย โดยถูกออกแบบมาในลักษณะเดียวกับการปรับมุมทิศ นอกจากนี้ขายึดติดยังถูกออกแบบมาเพื่อลดความสั่นไหวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้องหรือลมที่พัดแรง ความสั่นไหวที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุให้คุณภาพของภาพถ่ายลดต่ำลง กล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ภายใต้ความเร็วลมสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

pivframeThe Centre Section

ฐานยึดติด

ฐานยึดติดหนักมากถึง 3 ตัน ซึ่งถูกติดกับส่วนบนสุดของขายึดติด ฐานยึดติดสามารถหมุนขึ้นลงเพื่อปรับมุมเงย นอกจากนี้ฐานยึดติดยังเป็นส่วนหลักที่ยึดติดกระจกและโครงถักเข้าด้วยกัน

primcellThe Mirror Cell

ส่วนยึดติดกระจกหลัก

ส่วนยึดติดกระจกหลักถูกออกแบบมาให้ยึดติดกระจกปฐมภูมิที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างแน่นหนาถึงแม้ว่าตัวกล้องจะเคลื่อนที่ไปมาอยู่เสมอ การออกแบบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเรื่องยากเนื่องจากกระจกมีน้ำหนักมากถึง 1.1 ตัน

ด้วยน้ำหนักของกระจกที่มากและติดตั้งอยู่ที่ส่วนปลายทำให้โครงสร้างอาจเกิดการโค้งงอได้โดยเฉพาะในช่วงที่กล้องเคลื่อนจากแนวราบถึงไปยังจุดเหนือศีรษะ

หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของส่วนยึดติดกระจกหลักคือการชดเชยความโค้งงอที่เกิดขึ้นในขะที่กล้องเคลื่อนที่ไปมาและทำให้กระจกปฐมภูมิอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

supportThe Trusses

โครงถัก (trusses)

โครงถักถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันกระจกปฐมภูมิและทุติยภูมิซึ่งติดตั้งอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังเป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของกล้องโทรทรรศน์เข้าด้วยกัน

โครงสร้างส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญเนื่องจากต้องยึดติดกระจกที่มีน้ำหนักมากให้อยู่ในแนวเดียวกันเสมอ ถ้าหากกล้องวางตัวอยู่ในแนวราบน้ำหนักของกระจกจะดึงให้ตัวกล้องเกิดการโค้งงอ อย่างไรก็ตามโครงถักถูกออกแบบให้ทำมุมระหว่างกันเพื่อรับแรงกดจากน้ำหนักของกระจก ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการเดียวกับที่ใช้ในการสร้างสะพานหรือโครงสร้างขนาดใหญ่อื่น ๆ ให้มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก

mirrorThe Mirrors

กระจกปฐมภูมิและทุติยภูมิ

กล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลประกอบด้วยกระจกหลักสองชิ้น กระจกชิ้นแรกคือกระจกปฐมภูมิซึ่งติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวกล้อง กระจกปฐมภูมิมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร และมีน้ำหนักกว่า 1 ตัน ผิวของกระจกมีความโค้งเล้กน้อยเพื่อรวมแสงไปยังจุดเดียวกัน และเก็บข้อมูลแสงนั้นด้วยกล้องดิจิตอล กระจกชิ้นนี้เป็นส่วนที่มีราคาแพงที่สุดของกล้องโทรทรรศน์

กระจกอีกชิ้นหนึ่งคือกระจกทุติยภูมิซึ่งติดอยู่ที่ส่วนบนของกล้องโทรทรรศน์ กระจกชิ้นนี้มีหน้าที่รวมแสงไปยังอุปกรณ์ตรวจวัดที่ติดอยู่ด้านท้ายของกล้อง

topThe Top Cell

ส่วนบนของกล้องโทรทรรศน์

โครงสร้างส่วนนี้จะถูกติดอยู่ด้านบนสุดของโครงถักโดยมีหน้าที่ป้องกันกระจกทุติยภูมิและควบคุมการโฟกัสของกล้อง

กล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลสามารถปรับโฟกัสได้โดยการปรับระยะห่างของกระจกทุติยภูมิให้เข้าใกล้หรือออกห่างจากกระจก ปฐมภูมิ โดยระยะที่กระจกทุติยภูมิเคลื่อนที่อาจน้อยกว่าความหนาของเส้นผมมนุษย์ไปจนถึงระยะประมาณ 5 เซนติเมตร

instrumeThe Instuments

อุปกรณ์ตรวจวัด

กล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลแสงที่เรียกว่าซีซีดี อุปกรณ์ชิ้นนี้มีราคาสูงแต่ให้คุณภาพของภาพถ่ายที่ดีกว่ากล้องทั่วไป ข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลสามารถนำมาสร้างเป็นภาพถ่ายได้โดยใช้โปรแกรม LTImageซึ่งสามารถติดตั้งได้บนคอมพิวเตอร์ทั่วไป

กล้องโทรทรรศน์มีอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลอยู่ด้วยกัน 4 ชิ้น ได้แก่ กล้องถ่ายภาพแสงในช่วงที่ตามนุษย์มองเห็น กล้องอินฟราเรด โพลาริมิเตอร์ (polarimeter) และสเปกโทรกราฟ ซึ่งช่วยให้นักดาราศาสตร์วัดระยะทาง องค์ประกอบทางเคมีของดาวฤกษ์ และวัตถุอื่น ๆ