NSO

Diagram showing ten indicators of global warmingปัจจัยที่ใช้ประเมินการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศ
Credit: US National Oceanic and Atmospheric Administration: National Climatic Data Center
ภาวะโลกร้อนคือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิอากาศทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโดยปกติอุณหภูมิอากาศบนโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรสลับไปมาระหว่างช่วงที่อบอุ่นไปเป็นช่วงที่หนาวเย็น การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอย่างไรก็ตามวัฏจักรดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตซึ่งคาดว่าเป็นผล มาจากการกระทำของมนุษย์

 

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยทั่วโลกเกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์เริ่มปล่อยแก๊สเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทั่วโลกทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกและธารน้ำแข็งเกิดการหลอมเหลวส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้สภาพอากาศเกิดความแปรปรวนและยากแก่การคาดการณ์โดยบางพื้นที่อากาศอุ่นขึ้นแต่บางพื้นที่อากาศเย็นลง ตัวอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ประเทศอังกฤษซึ่งระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันอุณหภูมิอากาศลดต่ำลงเนื่องจากการไหลของกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมที่อ่อนกำลังลง สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจสูญพันธ์และบางประเทศอาจจมอยู่ใต้น้ำ

 

ในขณะที่หลายคนกำลังพยายามอย่างมากเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมกลับมาเหมือนเดิมหรืออย่างน้อยที่สุดคือหยุดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้คือการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าหรือเปลี่ยมมาใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างแก๊สธรรมชาติและถ่านหินซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เราสามารถเปลี่ยนหลอดไฟในบ้านให้เป็นหลอดประหยัดพลังงานซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าทุกคนบนโลกช่วยกันก็จะช่วยลดการใช้พลังงานได้มาก

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น