NSO

ngc1300กาแล็กซีทรงกังหันมีคาน NGC1300
Credit: NASA/HST
กาแล็กซีทรงกังหันมีคานเป็นกาแล็กซีทรงกังหันที่มีดาวฤกษ์เกาะกลุ่มกัน เป็นโครงสร้างรูปแท่งหรือคานตรงกลางกาแล็กซี

 

โครงสร้างรูปคานนี้จะพบได้ในกาแล็กซีถึงราวครึ่งหนึ่งจากจำนวนกาแล็กซีทรงกังหันทั้งหมด และพบว่ามีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์และฝุ่นแก๊สในกาแล็กซี นักดาราศาสตร์เชื่อว่าโครงสร้างรูปคานนี้มีสภาพคล้ายปล่องควัน โดยจะดึงสสารจากจานของแขนกาแล็กซี่มาจากส่วนป่อง ก่อให้เกิดการก่อตัวของดาวฤกษ์หลายแห่งในบริเวณใจกลางกาแล็กซี

 

จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันนี้ กาแล็กซีจะมีโครงสร้างรูปคานเป็นจำนวนมากกว่าในอดีต จึงเป็นไปได้ว่าโครงสร้างรูปคานในกาแล็กซีอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตของกาแล็กซี กาแล็กซีทรงกังหันมีคานน่าจะผ่านวิวัฒนาการมากกว่ากาแล็กซีทรงกังหันและเป็นระยะสำคัญของกาแล็กซีที่จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นกาแล็กซีทรงรี

 

ส่วนการสังเกตการณ์กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา พบว่าเราอาศัยอยู่ในกาแล็กซีทรงกังหันที่มีโครงสร้างรูปคาน