NSO

atsmosphereภาพชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งถ่ายบนสถานีอวกาศ ISS
Credit: NASA
ดาวเคราะห์และดวงจันทร์บางดวงจะมีแก๊สปกคลุมพื้นผิวซึ่งเรียกว่าชั้นบรรยากาศ ชั้นบรรยากาศจะถูกดึงดูดให้อยู่กับดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์โดยแรงโน้มถ่วงถ้าหากดวงเคราะห์หรือดวงจันทร์มีขนาดเล็กเกินไปก็จะไม่สามารถดึงดูดชั้นบรรยากาศเอาไว้ได้

 

เมื่อระดับความสูงจากพื้นผิวมากขึ้นชั้นบรรยากาศจะเบาบางลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หายใจลำบากขึ้นเมื่ออยู่บนภูเขาสูงและเป็นเหตุผลที่ทำให้เราตั้งกล้องโทรทรรศน์ไว้บนภูเขาสูง เนื่องจากชั้นบรรยากาศทำให้ภาพถ่ายไม่คมชัด ซึ่งเกิดจากค่าทัศนะวิสัยของท้องฟ้า

 

ชั้นบรรยากาศของโลกปกป้องอันตรายจากรังสีที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ในชั้นบรรยากาศยังมีแก๊สที่เราใช้หายใจ แต่ชั้นบรรยากาศบนดาวแต่ละดวงไม่เหมือนกัน ชั้นบรรยากาศบนโลกมีองค์ประกอบหลักเป็นไนโตรเจนและออกซิเจนซึ่งสิ่งมีชีวิตบนใช้ในการหายใจ แต่ชั้นบรรยากาศบนดาวดวงอื่นมีความแตกต่างไปจากโลกซึ่งสิ่งมีชีวิตอาจวิวัฒนาการขึ้นโดใช้แก๊สชนิดอื่นในการหายใจ