NSO

trip09พื้นที่บริเวณยอดเขา
Credit: Nik Szymanek and Ian King.
ลาพัลมาเป็นเกาะที่มีความยาวประมาณ 60 ไมล์ กว้างประมาณ 20 ไมล์ แต่มีธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น หาดทราย ทะเลทราย ป่าเขตร้อน ป่าสนเขา และภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ดีสุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เหมาะสมดังนี้

 

  • สภาพอากาศบริเวณแอฟริกามีความเหมาะสมมากกว่าอังกฤษ
  • ไม่มีแสงไฟจากถนนเข้ามารบกวนจึงทำให้ท้องฟ้ามีความมืดมาก
  • ภูเขาไฟมีความสูงมากทำให้สามารถสร้างกล้องโทรทรรศน์ที่อยู่เหนือชั้นเมฆและช่วยลดผลกระทบจากชั้นบรรยากาศ
  • น้ำโดยรอบเกาะช่วยให้สภาพอากาศเหนือภูเขามีความเสถียรจึงทำให้มองเห็นดาวกระพริบน้อยกว่าปกติ

 

กล้องโทรทรรศน์ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่บนลาพัลมาเป็นกล้อง ที่มีคุณภาพสูง แต่มีกล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลเท่านั้นที่เป็นกล้องโทรทรรศน์ควบคุมทางไกล

 

กล้องโทรทรรศน์ที่ไม่สามารถควบคุมทางไกลได้ นักดาราศาสตร์ต้องเดินทางมายังหอดูดาวเพื่อใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ส่งผลให้บนยอดเขามีการสร้างโรงแรมสำหรับนักดาราศาสตร์โดยเฉพาะซึ่งโรงแรมบางแห่งถูกออกแบบมาเพื่อให้พักผ่อนในเวลากลางวันและทำงานในเวลากลางคืน

กล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลเป็นกล้องโทรทรรศน์ควบคุมทางไกลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกตัวหนึ่ง กล้องตัวนี้ถูกสร้าง ออกแบบ และควบคุมดูแลโดยทีมนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอร์น มัวร์ (Liverpool John Moores University) ตัวกล้องถูกออกแบบมาให้ทำงานได้โดยไม่ต้องมีนักดาราศาสตร์คอยควบคุมอยู่ที่หอดูดาว ในแต่ละคืนกล้องโทรทรรศน์จะทำงานเองโดยอัตโนมัติตามคำสั่งที่ส่งเข้าไปในแต่ละวัน

 

กล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลตั้งอยู่บนเกาะของประเทศสเปนที่ชื่อว่าลาพัลมาซึ่งเป็นเกาะในหมู่เกาะคานารีที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางทิศเหนือของแอฟริกา ด้วยสภาพอากาศที่เหมาะสม ท้องฟ้าที่มืด และความสูงของภูเขาไฟที่ดับสนิท ทำให้ลาพัลมาเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ควบคุมทางไกล

 

canary01ตำแหน่งที่ตั้งของกล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูล
Credit: NSO

ข้อมูลทั่วไปของกล้องโทรทรรศน์

 

  • ตำแหน่งที่ตั้ง : ลาพัลมา, หมู่เกาะคานารี
  • ความสูงจากระดับน้ำทะเล : 2,344 กิโลเมตร
  • น้ำหนักของตัวกล้อง : 24 ตัน (น้ำหนักของกล้องแต่ละตัว)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระจกหลัก : 2 เมตร
  • พิกัด

 

ละติจูด : 28° 45' 44.8" North

ลองจิจูด : 17° 52' 45.2" West

trip05(5) เส้นทางขึ้นสู่จุดสูงสุดtrip06(6) จุดแรกที่มองเห็นหอดูดาว

 

 

 

 

 

 

tripm02เกาะลาพัลมา

trip07(7) วิวจากจุดสูงสุดtrip088) ที่ตั้งของกล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูล

 

 

 

 

 

 

 

กล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มีชื่อว่า Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้มีกล้องโทรทรรศน์มากกว่า 20 ตัว จากหลากหลายประเทศ ประเทศอังกฤษมีกล้องติดตั้งอยู่ในพื้นที่นี้จำนวน 5 ตัว หอดูดาวตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,200 เมตร ในบริเวณที่เป็นขอบของปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ในอดีตภูเขาไฟแห่งนี้เกิดการระเบิดทำให้ส่วนยอดแตกกระจายลงสู่ทะเลทำให้เกิดโครงสร้างที่เรียกว่า แคลดีราซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาที่ด้านบนเป็นแอ่งขนาดใหญ่

trip01(1) เดินทางมายังสนามบินซานตาครูซtrip02(2) เริ่มต้นเดินทางขึ้นสู่ภูเขา

 

 

 

 

 

 

tripm01เกาะลาพัลมา

trip03(3) เส้นทางในช่วงที่กำลังเข้าสู่ชั้นเมฆtrip04(4) ระดับความสูงเหนือชั้นเมฆ

 

 

 

 

 

 

 

ลาพัลมาเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ในหมู่เกาะคานารี มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 85,000 คน บนเกาะแห่งนี้มีเมืองที่ชื่อว่าซานตาครูซซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของสนามบินประมาณ 5 ไมล์ หลังจากที่เดินทางถึงสนามบินคุณสามารถเที่ยวชมเมืองซานตาครูซและสวนกล้วยริมชายฝั่ง เมื่อเริ่มเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาคุณจะพบกับพื้นที่ป่าเขตร้อนและถัดขึ้นไปจะเป็นพื้นที่ป่าสนเขา