NSO

darkmatterหลักฐานบ่งชี้ถึงสสารมืด?
Credit: NASA/ESA
นักดาราศาสตร์เคยพิจารณาการหมุนของกาแล็กซีบางแห่ง และคำนวณได้ว่ากาแล็กซีต้องมีมวลมากกว่ามวลรวมของดาวฤกษ์ทุกดวงในกาแล็กซี ถึงจะมีความโน้มถ่วงเพียงพอให้ดาวฤกษ์มีการโคจรสอดคล้องกับผลการสังเกตการณ์จริง

 

นั่นหมายความว่า จะต้องมีมวลอีกส่วนหนึ่งที่เรามองไม่เห็น หรือ “สสารมืด” (Dark Matter) ในกรณีของกาแล็กซีทรงกังหันนั้น ผลการคำนวณพบว่ามวลประมาณ 90% ของกาแล็กซีเป็นสสารมืด

 

นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังคงไม่ทราบว่าสสารมืดแท้จริงแล้วคืออะไร นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าอาจเป็นเศษซากดาวที่หมดอายุขัยแล้ว ดาวเคราะห์ และหลุมดำจำนวนมหาศาล ขณะที่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นคาดว่าอาจเป็นสสารอย่างอื่นที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อน หรืออนุภาคที่กระจายตัวร่อนเร่ไปทั่วเอกภพ ในทางกลับกัน ก็อาจเป็นเพราะกฏต่างๆทางฟิสิกส์ที่เราใช้อ้างอิงกันในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ได้กับสเกลวัตถุที่อยู่ห่างไกลออกไปมาก

 

ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไร ก็เป็นที่แน่ชัดว่าเราควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาว่า เพราะเหตุใดการวัดมวลโดยประเมินจากวัตถุที่มองเห็น (วัตถุที่เปล่งแสง) กับการวัดมวลที่ประเมินจากความโน้มถ่วงถึงไม่สอดคล้องกัน