NSO

ellipticalกาแล็กซีทรงรีขนาดใหญ่ M87
Credit: AAT
กาแล็กซีทรงรีเป็นกาแล็กซีที่มีรูปร่างกลมหรือรี มีรายละเอียดโดดเด่นค่อนข้างน้อย อุดมไปด้วยดาวฤกษ์อายุมากและมีฝุ่นแก๊สอยู่น้อย กาแล็กซีทรงรีมีขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย สามารถมีรูปร่างปรากฏเป็นวงกลม วงรี หรือรูปร่างเรียวยาวแบบลูกรักบี้

 

กาแล็กซีทรงรีสามารถแบ่งย่อยออกเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะรูปร่างว่ามีความรีหรือเรียวยาวมากน้อยแค่ไหน กาแล็กซีทรงรีรูปร่างกลมจะถูกจัดเป็นชนิด E0 หากกาแล็กซียิ่งมีลักษณะเรียวยาวขึ้น จะมีตัวเลขกำกับชนิดกาแล็กซีที่มากขึ้นตามไปด้วย อย่างกาแล็กซีที่มีลักษณะรีหรือแป้นที่สุด จะถูกจัดเป็นชนิด E7

 

กาแล็กซีทรงรีขนาดเล็ก (พวกกาแล็กซีแคระ) จะมีดาวฤกษ์ในหลักสิบล้านดวง ขณะที่กาแล็กซีทรงรีขนาดใหญ่จะมีดาวฤกษ์ถึงมากกว่า 1 ล้านล้านดวง ดังนั้น กาแล็กซีทรงรีบางแห่งจะดูริบหรีมาก แต่บางแห่งก็สว่างมาก

 

กาแล็กซีทรงรีจะมีแนวโน้มว่าเป็นกาแล็กซีอายุมากและดาวฤกษ์ที่เป็นสมาชิกก็ก่อตัวขึ้นมานานมากแล้ว ซึ่งกาแล็กซีทรงรีไม่ค่อยมีฝุ่นแก๊สเหลืออยู่ จึงไม่มีวัสดุที่หลงเหลือสำหรับการสร้างดาวฤกษ์รุ่นถัดไป ความขาดแคลนดาวฤกษ์สีฟ้าเกิดใหม่ ทำให้กาแล็กซีทรงรีมีสีออกไปทางสีเหลือง-แดง นอกจากนี้ กาแล็กซีส่วนใหญ่ในกระจุกกาแล็กซีจะเป็นกาแล็กซีทรงรี