NSO

hubmtwilเอ็ดวิน ฮับเบิลเมื่อเรามองกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกล จะพบว่าพวกมันเคลื่อนหนีห่างออกจากเรา ยิ่งกาแล็กซีอยู่ไกลมากก็ยิ่งเคลื่อนที่เร็วมาก

 

การที่แทบทุกกาแล็กซีเคลื่อนหนีห่างออกไปบ่งชี้ว่าเอกภพกำลังขยายตัว ดังนั้น หากเราอาศัยอยู่ในกาแล็กซีอื่น จะพบว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกก็เคลื่อนหนีออกไปเช่นเดียวกัน

 

คุณสามารถทำความเข้าใจการขยายตัวของเอกภพได้ โดยจินตนาการว่าเอกภพเป็นลูกโป่งขนาดยักษ์ที่มีกาแล็กวีต่างๆติดอยู่บนพื้นผิวลูกโป่ง (ตามการทดลองนี้) ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกาแล็กซีใดก็ตาม ทุกกาแล็กซีอื่นๆจะเคลื่อนหนีห่างออกจากกาแล็กซีที่คุณอยู่ในนั้น (สังเกตจากตอนลูกโป่งที่ใช้จำลองแทนเอกภพตอนขยายตัว)

 

เอ็ดวิน ฮับเบิล (Edwin Hubble) เป็นหนึ่งในดาราศาสตร์คนแรกๆที่ได้วัดการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี ในปี ค.ศ.1929 จึงเรียกลักษณะการเคลื่อนหนีออกไปของกาแล็กซีต่างๆว่า “กฏของฮับเบิล” (Hubble’s law)

 

การขยายตัวของเอกภพเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่นักดาราศาสตร์คิดว่าเอกภพเริ่มต้นขึ้นมาด้วยบิ๊กแบง