NSO

“ดวงจันทร์” เป็นดาวบริวารตามธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียวของโลก และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ในบรรดาดาวบริวารทั้งหลายในระบบสุริยะ

 

ดวงจันทร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,474 กิโลเมตร ซึ่งสั้นกว่า 1/4 ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโลกเล็กน้อย จากการที่ดวงจันทร์มีขนาดและมวลน้อยกว่าโลก ทำให้ความโน้มถ่วงบนพื้นผิวดวงจันทร์มีแค่ 17% ของความโน้มถ่วงที่พื้นผิวโลก ลองเข้าไปดูที่ลิงก์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงจันทร์

 

ดวงจันทร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืน โดยเฉพาะตอนเป็นดวงจันทร์เต็มดวง ที่พื้นผิวดวงจันทร์ส่วนที่เราเห็นทั้งหมดดูสว่าง ซึ่งดวงจันทร์เต็มดวงจะเกิดขึ้นทุก 29 วัน สำหรับช่วงวันอื่นๆที่เหลือนั้นเราจะเห็นดวงจันทร์มี “เฟส” (การปรากฏของส่วนสว่างของดวงจันทร์ เช่น ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงจันทร์ครึ่งดวง ควงจันทร์ค่อนดวง) เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก

 

ดวงจันทร์ยังก่อให้เกิดการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลทุกๆวัน เรียกว่า “น้ำขึ้น-น้ำลง” ซึ่งสามารถเข้าไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ดังนี้


น้ำขึ้น-น้ำลง

Credit: Tangopaso

เฟสของดวงจันทร์

Credit: MKcray

การโคจรของดวงจันทร์

Credit: NASA