NSO

falsex4ภาพแบบ false colour ของกาแล็กซี
Credit: NSO
ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ส่วนใหญ่มักเป็นสีขาวดำ อย่างไรก็ตามในภาพถ่ายจะมีข้อมูลความสว่างของดาวรวมทั้งข้อมูลของวัตถุอื่น ๆ ที่ปรากฏในภาพ ข้อมูลหลายอย่างเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ นักดาราศาสตร์จึงต้องใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพเพื่อช่วยในการแสดงผลข้อมูล

 

วิธีการหนึ่งที่ช่วยแสดงผลข้อมูลได้ดีคือการเปลี่ยนสีของภาพจากสีดำ สีเทา และสีขาว ให้กลายเป็นภาพที่มีหลายสีซึ่งเรียกว่ารูปภาพแบบ ภาพสีผสมเท็จถึง แม้ว่ารูปภาพจะยังคงดูคล้ายเดิมแต่ซอฟต์แวร์จะช่วยห็เรามองเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้มากขึ้น