NSO

ภาพถ่ายโลกจากดาวเทียม Suomi NPP ขององค์การ NASA และสำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NOAA)
Credit: NASA

โลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 จากดวงอาทิตย์

ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่สุดในบรรดาดาวเคราะห์หิน 4 ดวง และเป็นเพียงสถานที่เดียวในเอกภพที่เราทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ บรรยากาศของโลกประกอบด้วยไนโตรเจน 78%, ออกซิเจน 21%, ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สชนิดอื่นๆเจือปนอีกเล็กน้อยส่วนพื้นผิวของโลกราว 70% ถูกปกคลุมด้วยน้ำในสถานะของเหลว พื้นผิวส่วนเหลือเป็นแผ่นดินต่างๆ เช่น ทวีปและเกาะ ขณะที่บริเวณขั้วโลกทั้งสองถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่

 

เข้าไปดูที่ลิงก์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลก