NSO

maunakeaภาพถ่ายพาโนรามาซึ่งแสดงให้เห็นหอดูดาวบนยอดของเมานาคี
Credit: Gemini
เมานาคีเป็นเป็นภูเขาไฟดับสนิทบนเกาะฮาวาย จุดสูงสุดของเมานาคีถูกใช้เป็นพื้นที่สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ในปัจจุบันเมานาคียังคงเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกสำหรับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์โดยมีกล้องโทรทรรศน์ชั้นนำของโลกตั้งอยู่มากมายซึ่งถูกควบคุมดูแลจากนักดาราศาสตร์ทั่วโลกกว่า 11 ประเทศ

 

จุดสูงสุดของเมานาคีอยู่สูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลก 40% ทำให้หลีกเลี่ยงความชื้นในอากาศได้มากถึง 90% บนจุดสูงสุดจึงมีค่าทัศนวิสัยของท้องฟ้าที่ดีทำให้สามารถถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงได้ ภาพด้านล่างคือตัวอย่างกล้องโทรทรรศน์ที่ที่ที่สุดบนเมานาคี

 

mk001Gemini North Telescope
ข้อมูลเพิ่มเติม
mk002Subaru Telescope
ข้อมูลเพิ่มเติม
mk003Keck Telescopes
ข้อมูลเพิ่มเติม