NSO

กาแล็กซีเกือบทั้งหมดเคลื่อนที่หนีห่างออกจากเรา หมายความว่าแสงจากกาแล็กซีเหล่านี้จะถูก “ยืดออก” และปรากฏว่าเปลี่ยนสีออกไปทางสีแดงเล็กน้อย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คล้ายกับกรณีของเสียง ลองจินตนาการว่ามีรถดับเพลิงที่เปิดเสียงไซเรนอยู่กำลังเคลื่อนแซงคุณไป เมื่อรถดับเพลิงกำลังเคลื่อนที่เข้าหาคุณ เสียงไซเรนจะสูงหรือแหลมขึ้น แต่พอรถไซเรนกำลังเคลื่อนห่างออกจากคุณ เสียงไซเรนจะทุ้มต่ำลง หากเทียบกับกรณีของแสงแล้ว “เสียงที่สูงขึ้น” จะคล้ายกับแสงที่ออกไปทางสีแดงมากขึ้น และ “เสียงที่ทุ้มต่ำลง” จะคล้ายกับแสงที่ออกไปทางฟ้ามากขึ้น

 

คุณสามารถดูการเลื่อนของสเปกตรัมแสงได้ว่าเป็นอย่างไรจากแผนภาพข้างล่าง ซึ่งเปรียบเทียบสเปกตรัมของกาแล็กซี 2 แห่ง

 

redshiftdemoตัวอย่างแสดงเส้นสเปกตรัมแบบดูดกลืน (Absorption line) กับเส้นสว่าง (Emission line) ในสเปกตรัมว่าเป็นอย่างไร
Credit: NSO

 

เมื่อกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลกว่าเคลื่อนหนีออกไปด้วยอัตราเร็วที่มากกว่า ดังนั้น สเปกตรัมของกาแล็กซีจะเลื่อนไปทางแดงมากกว่าด้วย นักดาราศาสตร์จึงสามารถวัดระยะห่างของกาแล็กซี โดยการถ่ายภาพสเปกตรัมของกาแล็กซี แล้วนำมาพิจารณาว่าเส้นสเปกตรัมของกาแล็กซีเลื่อนไปมากน้อยแค่ไหน