NSO

interactingกาแล็กซีที่ทำอันตรกิริยาต่อกัน NGC4676
Credit: NASA/HST
กาแล็กซีที่ทำอันตรกิริยาต่อกัน (Interacting galaxies) หรือกาแล็กซีชนกัน (Colliding galaxies) เป็นผลจากความโน้มถ่วงของกาแล็กซีแห่งหนึ่งที่ไปรบกวนกาแล็กซีแห่งอื่น อันตรกิริยาระหว่างกาแล็กซีจะมีหลายขนาด ตั้งแต่ระดับย่อมๆ ที่กาแล็กซีบริวารขนาดเล็กรบกวนแขนของกาแล็กซีทรงกังหันที่มีขนาดใหญ่กว่า ไปจนถึงระดับใหญ่ ที่เป็นการชนกันของกาแล็กซีอย่างเต็มที่

 

ผลจากการวิจัยมาหลายปีบ่งชี้ว่า การชนกันของกาแล็กซีเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติในวิวัฒนาการของกาแล็กซี อย่างไรก็ตาม ดาวฤกษ์ภายในกาแล็กซีต่างมีระยะห่างระหว่างกันไกลมาก ทำให้การชนกันระหว่างดาวฤกษ์เมื่อกาแล็กซีชนกันเกิดขึ้นได้ยากมาก และการชนกันของกาแล็กซีแตกต่างจาก “การชนกัน” ตามสามัญสำนักในชีวิตประจำวัน โดยจะมีลักษณะเป็นอันตรกิริยาทางความโน้มถ่วง ที่เกิดขึ้นในขณะที่กาแล็กซีเคลื่อนที่ผ่านหรือเข้าใกล้ระหว่างกัน

 

อันตรกิริยาขนาดใหญ่ระหว่างกาแล็กซีจะนำไปสู่การรวมตัวกันของกาแล็กซี ซึ่งกาแล็กซีที่ชนกันจะมีโมเมนตัมไม่มากพอหลังการชน กาแล็กซีจะเริ่มถอยตัวกลับเข้ามาหาอีกกาแล็กซีหนึ่ง และหลังจากที่กาแล็กซีทั้งคู่เคลื่อนผ่านระหว่างกันหลายครั้ง กาแล็กซีทั้งสองก็จะรวมตัวกันเป็นกาแล็กซีเดียว