NSO

สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลกมานานนับพันล้านปีแล้ว โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตต้องมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

Timeline evolution of life.svgลำดับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก
Credit: LadyofHats

 

  • เคลื่อนไหว – สิ่งมีชีวิตต้องสามารถเคลื่อนไหวได้ถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจดูเหมือนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตัวอย่างเช่นพืช แต่ในความเป็นจริงแล้วบางส่วนของพืชสามารถเคลื่อนไหวได้

 

  • หายใจ– โดยทั่วไปเราอาจเข้าใจว่าการหายใจของสิ่งมีชีวิตคือการเอาอากาศเข้าและออกจากปอด แต่ในความเป็นจริงแล้วการหายใจในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนอาหารที่กินเข้าไปให้เป็นพลังงานโดยใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาผลาญ แต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจใช้ไนโตรเจนช่วยเผาผลาญอาหาร

 

  • ประสาทสัมผัส– สิ่งมีชีวิตต้องสามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ เช่น เวลาที่เรารู้สึกหนาวเราจะขนลุก

 

  • เติบโต– สิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตได้ โดยทั่วไปแล้วหมายถึงสิ่งมีชีวิตมีมวลเพิ่มมากขึ้น

 

  • สืบพันธุ์– เป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตตัวใหม่เพิ่มขึ้น โดยอาจเป็นการแบ่งเซลล์ หรือการสร้างสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ขึ้นจากพ่อและแม่

 

  • ขับถ่าย– เป็นการขับของเสียออกจากร่ายกาย เช่น การขับยูเรีย กระบวนการต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิตจะสร้างของเสียขึ้นและถ้าไม่ขับออกจากร่างกายของเสียเหล่านั้นจะเป็นพิษ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตจึงต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้

 

  • กินอาหาร– สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหารเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่รอดได้

 

สิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นบนโลกหลังจากที่โลกและมหาสมุทรบนโลกเกิดขึ้นได้ไม่นาน ในช่วงแรกน้ำในมหาสมุทรช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แต่เมื่อโลกมีชั้นบรรยากาศเกิดขึ้น สิ่งมีชีวิตจึงวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบก เนื่องชั้นบรรยากาศช่วยดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตราย

สายพันธ์ของมนุษย์ที่มีชื่อว่า โฮโมเซเปียนส์ ถือเกิดขึ้นบนโลกได้ราว ๆ ล้านปีนี่เอง