NSO

กล้องโทรทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รวบแสงและขยายขนาดของวัตถุทำให้สังเกตเห็นวัตถุนั้นเข้ามาใกล้ขึ้น ภายในกล้องโทรทรรศน์จะมีกระจกโค้งหรือเลนส์ทำหน้าที่เปลี่ยนทางเดินของแสงตามหลักการทางทัศนศาสตร์กล้องโทรทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยนักดาราศาสตร์ในการสังเกตดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และกาแล็กซี

 

กล้องโทรทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น วัตถุที่สว่างไม่มาก ชั้นบรรยากาศของดาว ในอดีตกล้องโทรทรรศน์ถูกสร้างขึ้นโดยนักดาราศาสตร์แต่ในปัจจุบันกล้องโทรทรรศน์ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทีมวิศวกร ซึ่งกล้องโทรทรรศน์เหล่านี้ช่วยห็นักดาราศาสตร์มองเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะถูกรบกวนโดยชั้นบรรยากาศของโลก

 

ในปัจจุบันกล้องโทรทรรศน์ถูกออกแบบให้สามารถตรวจวัดแสงในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ที่ตามนุษย์มองไม่เห็น เช่น ช่วงคลื่นวิทยุ ช่วงคลื่นอินฟราเรด หรือเอกซเรย์ นอกจากนี้กล้องโทรทรรศน์ยังถูกออกแบบให้สามารถส่งออกไปโคจรรอบโลกได้หรือที่เรียกว่ากล้องโทรทรรศน์อวกาศนั้นเอง


กล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน

Credit: ESO

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ

Credit: NASA/JSC

หอดูดาว

Credit: Eric Marshall

กล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูล