NSO

trip09พื้นที่บริเวณยอดเขา
Credit: Nik Szymanek and Ian King.
ลาพัลมาเป็นเกาะที่มีความยาวประมาณ 60 ไมล์ กว้างประมาณ 20 ไมล์ แต่มีธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น หาดทราย ทะเลทราย ป่าเขตร้อน ป่าสนเขา และภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ดีสุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เหมาะสมดังนี้

 

  • สภาพอากาศบริเวณแอฟริกามีความเหมาะสมมากกว่าอังกฤษ
  • ไม่มีแสงไฟจากถนนเข้ามารบกวนจึงทำให้ท้องฟ้ามีความมืดมาก
  • ภูเขาไฟมีความสูงมากทำให้สามารถสร้างกล้องโทรทรรศน์ที่อยู่เหนือชั้นเมฆและช่วยลดผลกระทบจากชั้นบรรยากาศ
  • น้ำโดยรอบเกาะช่วยให้สภาพอากาศเหนือภูเขามีความเสถียรจึงทำให้มองเห็นดาวกระพริบน้อยกว่าปกติ

 

กล้องโทรทรรศน์ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่บนลาพัลมาเป็นกล้อง ที่มีคุณภาพสูง แต่มีกล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลเท่านั้นที่เป็นกล้องโทรทรรศน์ควบคุมทางไกล

 

กล้องโทรทรรศน์ที่ไม่สามารถควบคุมทางไกลได้ นักดาราศาสตร์ต้องเดินทางมายังหอดูดาวเพื่อใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ส่งผลให้บนยอดเขามีการสร้างโรงแรมสำหรับนักดาราศาสตร์โดยเฉพาะซึ่งโรงแรมบางแห่งถูกออกแบบมาเพื่อให้พักผ่อนในเวลากลางวันและทำงานในเวลากลางคืน