NSO

Ceresภาพถ่ายซีรีสจากยานอวกาศดอว์น
Credit: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/Justin Cowart
ซีรีสเป็นดาวเคราะห์แคระที่มีวงโคจรอยู่ภายในแถบดาวเคราะห์น้อย (Asteroid belt)

 

ซีรีสมีองค์ประกอบหลักเป็นหินและน้ำแข็ง และมีมวลถึง 1 ใน 3 ของมวลรวมของวัตถุในแถบดาวเคราะห์น้อยทั้งหมด ซีรีสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 930 กิโลเมตร หรือราว 1 ใน 4 ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์

 

จูเซปเป ปีอัซซี (Giuseppe Piazzi) นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีค้นพบซีรีสในปี ค.ศ.1801 ซึ่งซีรีสนับเป็นดาวเคราะห์แคระเพียงดวงเดียวที่อยู่ในระบบสุริยะชั้นใน และซีรีสใช้เวลา 4.6 ปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบรอบ

 

ยานดอว์น (Dawn) ขององค์การ NASA ได้โคจรรอบซีรีสเพื่อสำรวจดาวดวงนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ.2015 และยังคงส่งข้อมูลจำนวนมากกลับมายังโลก ค้นพบข้อมูลต่างๆของดาวเคราะห์แคระดวงนี้ อย่างเช่น ตัวดาวประกอบด้วยหินและน้ำแข็ง หรือภูเขาไฟน้ำแข็งบนพื้นผิวดาวที่อาจอยู่บนพื้นผิว