NSO

irregularกาแล็กซีไร้รูปร่าง IRAS 19115-2124
Credit: ESO/VLT
กาแล็กซีไร้รูปร่าง (Irregular galaxy) เป็นกาแล็กซีที่ไม่มีรูปร่างชัดเจน (อย่างกาแล็กซีทรงกังหัน หรือกาแล็กซีทรงรี) หรือจะกล่าวได้ว่า กาแล็กซีไร้รูปร่างไม่อยู่ในกาแล็กซีประเภทใดๆในส้อมเสียงของฮับเบิล

 

กาแล็กซีไร้รูปร่างมักจะมีลักษณะปรากฏที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่แสดงโครงสร้างอย่างแขนกาแล็กซีทรงกังหัน หรือส่วนป่องตรงกลางกาแล็กซี ซึ่งความไร้ระเบียบของรูปร่างกาแล็กซีประเภทนี้มักมาจากการรวมตัวกันของกาแล็กซีที่เพิ่งเกิดขึ้น หรืออันตรกิริยากับกาแล็กซีที่อยู่ใกล้เคียง

 

กาแล็กซีประเภทนี้ยังมีอีกชื่อว่า “กาแล็กซีประหลาด” (Peculiar galaxy) ซึ่งกาแล็กซีแปลกๆเหล่านี้มีมากถึงประมาณ 1/4 ของกาแล็กซีที่เรารู้จัก กาแล็กซีไร้รูปร่างโดยทั่วไปแล้วจะมีฝุ่นแก๊สอยู่มาก จึงมีการก่อตัวของดาวฤกษ์จำนวนมากตามไปด้วย

 

กาแล็กซีที่อยู่ใกล้กาแล็กซีทางช้างเผือกมากที่สุดคือ “กาแล็กซีแคระหมาใหญ่” (Canis Major Dwarf) ซึ่งเป็นกาแล็กซีไร้รูปร่างขนาดเล็กที่มีดาวฤกษ์ราว 1 พันล้านดวง กาแล็กซีแห่งนี้กำลังอยู่ในกระบวนการที่ถูกกาแล็กซีทางช้างเผือกกลืน