NSO

greenhouseเรือนกระจกที่ใช้ในการปลูกพืช
Credit: Oliver Dixon
เรือนกระจกคือโรงเรือนสำหรับปลูกพืชที่ชอบอากาศอบอุ่น อากาศภายในโรงเรือนจะมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากกระจกช่วยกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ภายใน

 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรือนกระจกที่นี่กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเรือนกระจกสามารถเกิดขึ้นบนชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ได้เช่นกัน โดยชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เหมือนกระจกซึ่งกักเก็บความร้อนเอาไว้ก่อนที่จะปลดปล่อยความร้อนออกสู่อวกาศ เราเรียกแก๊สในชั้นบรรยากาศที่ทำหน้าที่เก็บความร้อนว่าแก๊สเรือนกระจก ถ้าหากในชั้นบรรยากาศมีแก๊สเรือนกระจกมากก็จะทำให้ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดขึ้นรุนแรง

 

 

Earths greenhouseThe Greenhouse Effect on Earth
Credit: US Environmental Protection Agency

ในชั้นบรรยากาศของโลกมีแก๊สเรือนกระจกหลายชนิด เช่น มีเทน ไอน้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันแก๊สเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องการกระทำของมนุษย์

 

  • มีเทนเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของซากพืซ แต่ปัจจุบันในชั้นบรรยากาศปริมาณแก๊สมีเทนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำนาข้าวและการการใช้ถ่านหิน
  • ไอน้ำ เกิดขึ้นจากการระเหยของน้ำในมหาสมุทร ทะเลสาบ และแหล่งน้ำอื่น ๆ แต่ปัจจุบันไอน้ำในอากาศเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล
  • คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากหลายกระบวนการ เช่น การหายใจของสิ่งมีชีวิต ไฟป่า และภูเขาไฟระเบิด อย่างไรก็ตามการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบันได้ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

 

นอกจากนี้การถางป่าเพื่อทำการเกษตรยังเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกเก็บอยู่ในต้นไม้จะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อต้นไม้ถูกย่อยสลาย

ถ้าปริมาณแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกซึ่งทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

บนดาวศุกร์เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเช่นเดียวกับบนโลกแต่มีความรุนแรงมากกว่าส่งผลให้อุณหภูมิอากาศบนดาวศุกร์สูงขึ้น 400 องศาเซลเซียส ผลจากปรากฏการณ์เรือนกระจกทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของดาวศุกร์สูงกว่าดาวพุธซึ่งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่า