NSO

คณะสำรวจได้ค้นพบ เศษอุกกาบาตที่มาจากดาวเคราะห์น้อย 2018 LA ที่พุ่งชนโลก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561ในพื้นที่ในประเทศบอตสวานา 

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ยาน Progress MS-09 ทำสถิติใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงกับ 40 นาทีในการเดินทางไปสู่สถานีอวกาศนานาชาติ จากเดิมที่ต้องใช้เวลานานกว่า 2 วันเพื่อเดินทางไปให้ถึง และกลายเป็นยานอวกาศที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดเพื่อไปให้ถึงสถานีอวกาศนานาชาติด้วย

ภาพจำลองของยาน Progress ขณะเข้าใกล้สถานีอวกาศนานาชาติ

ดาวยูเรนัส ดาวเคราะห์สีฟ้าลำดับที่ 7 ในระบบสุริยะที่มีแกนหมุนของดาวเอียงจากระนาบวงโคจรมากถึง 97 องศา (แกนหมุนชี้เข้าหาดวงอาทิตย์) คล้ายกับการกลิ้งไปรอบๆดวงอาทิตย์ แตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่แนวแกนเอียงเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกที่ลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ

28 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมานี้ ยาน Near-Earth Asteroid Scout (NEA Scout) ซึ่งเป็นยานประเภท CubeSat (ดาวเทียมทรงลูกบาศก์ขนาดเล็ก) ที่จะออกเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกได้ทำการทดสอบกางแผง Solar Sail เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นักวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยข้อมูลการสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวเสาร์โดยยานแคสสินีขององค์การ NASA ว่ามีการพบโมเลกุลสารอินทรีย์ในอวกาศที่มาจากดวงจันทร์เอนเซลาดัส ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างซับซ้อนกว่าโมเลกุลสารอินทรีย์ที่เคยตรวจพบจากดวงจันทร์ดวงนี้ การค้นพบนี้ช่วยสนับสนุนแนวความคิดที่ว่าดวงจันทร์เอนเซลาดัสมีสภาพเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต