NSO

แนวคิดตอนเริ่มสร้างกล้องโทรทรรศน์ LT นั้น จะแบ่งเวลาการใช้งานกล้องจากงานวิจัยให้กับโรงเรียนในสหราชอาณาจักรและประเทศไอร์แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 5 แต่หลังจากเริ่มใช้งานกล้องโทรทรรศน์จริงก็ได้เพิ่มเวลาการใช้กล้องสหรับโรงเรียนเป็น ร้อยละ 10 แต่การที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์ความคุมทางไกลนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน หอดูดาวสำหรับโรงเรียนจึงสร้างเว็ปไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงโรงเรียนและกล้องโทรทรรศน์เข้าด้วยกัน

ภายในเว็ปไซต์จะมีเมนู ‘Go Observing’ เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้ามาใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ดาวน์โหลด และประมวลผลข้อมูลที่ตัวเองเป็นผู้สั่งถ่ายเอาไว้ได้ โดยจะรับประกันประสิทธิภาพของเว็ปไซต์หอดูดาวสำหรับโรงเรียนดังนี้:

  • การสั่งงานกล้องโทรทรรศน์จะมีรูปแบบที่ง่ายมาก เพียงแค่คลิ๊กเม้าส์เพียงแค่ไม่กี่ครั้ง
  • รับรองว่าทางโรงเรียนจะได้เวลาการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ของเวลาการใช้งานกล้องทั้งหมด
  • ระบบสั่งงานกล้องโทรทรรศน์มีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องห่วงว่าจะทำให้อุปกรณ์บนกล้องโทรทรรศน์เกิดความเสียหาย

นอกจากนี้เว็ปไซต์หอดูดาวสำหรับโรงเรียนยังนำเสนอข่าวดาราศาสร์ โครงงาน กิจกรรมในโรงเรียน แหล่งข้อมูลสำหรับครู รวมถึงหนังสือดาราศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ ในภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละประเทศอีกด้วย