NSO

การใช้งานกล้องโทรทรรศน์

เราไม่รับประกันว่าจะสามารถเก็บข้อมูลได้ทุกคำสั่งที่รับมา เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาพอากาศ การบำรุงรักษา และความพร้อมในการใช้งานกล้อง หากไม่สามารถเก็บข้อมูลในวันดังกล่าวได้เราจะกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมเพื่อเก็บข้อมูลอีกครั้ง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมหรือจำกัดการเข้าถึงการใช้งานกล้องโทรทรรศน์หากพบว่ามีการละเมิดความปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางเราจะสร้างรหัสผ่านใหม่และส่งไปให้เร็วที่สุด

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากกล้องโทรทรรศน์ LT สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการศึกษาและจุดประสงค์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นต้องได้รับความเห้นชอบจากหอดูดาวสำหรับโรงเรียนเท่านั้น

 

ซอฟต์แวร์

ทุกซอฟต์แวร์ที่ถุกพัฒนาโดยหอดูดาวสำหรับโรงเรียน ได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วก่อนนำมาใช้งานจริง แต่ทางเราจะไม่รับประกันความเสถียรของซอฟต์แวร์ ขอแนะนำให้บุคคลากรที่มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้ติดตั้งและทดสอบซอฟต์แวร์ก่อนให้นักเรียนนำไปใช้จริง

ใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์จะถูกบันทึกลงในบัญชีรายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียน หอดูดาวสำหรับโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาให้กับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

 

สนับสนุน

ทางเราจะให้การสนับสนุนอย่างดีที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ข้อมูลมีการสูญหาย

 

ข้อจำกัดการรับผิดชอบ

ทางมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอนห์ มัว จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อการเกิดความเสียหายของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการใช้งานเว็ปไซต์หรือซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยหอดูดาวสำหรับโรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

การป้องกันข้อมูล

ข้อมูลของครู นักเรียน และโรงเรียนที่ได้รับมาจากการลงทะเบียนในเว็ปไซต์หอดูดาวสำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอนห์ มัว จะเป็นผู้เก็บไว้และอาจนำข้อมูลของชื่อผู้ใช้งานและชื่อโรงเรียนส่งต่อให้กับหน่วยงานการตลาดและข้อมูลขอมหาวิทยาลัยเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป โดยข้อมูลนอกเหนือจากนี้จะไม่ถูกส่งต่อ หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ

 

มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอนห์ มัว ได้ลงทะเบียนกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลแล้ว