NSO

Credit: Chris Gin

กิจกรรมนี้คุณจะใช้ sky movies ช่วยให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างคนทั่วไปที่สัมผัสประสบการณ์กลางวัน-กลางคืน ใน 24 ชั่งโมง ในกิจกรรมนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนของโลก ระนาบการโคจร และความเอียงของโลก

กลางวันและกลางคืน

กลางวันและกลางคืนเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ส่งผลให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่บนท้องฟ้า ในขั้นตอนนี้จะแสดงให้เห็นว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้โคจรรอบโลก

 • ดูวีดีโอ March in Europe 
 • คุณจะเห็นว่าดาวและดาวเคราะห์ทุกดวงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์
 • ตอนนี้ให้ยืนขึ้นและหมุนไปรอบ ๆ อย่างช้ำ ๆ ประมาณสองถึงสามครั้ง โดยมองบริเวณกลางศรีษะ
 • คุณจะมองเห็นทุกอย่างในห้องทั้งใกล้และไกลเคลื่อนที่โดยความเร็วเท่ากัน
 • เพราะว่าคุณกำลังเคลื่อนที่ แต่ห้องไม่ได้เคลื่อนที่ ดังนั้นจึงบอกได้ว่า โลกเราต่างหากที่กำลังหมุนอยู่

โซนเวลา

นขณะที่อังกฤษเป็นเวลากลางวัน ในเวลาเดียวกันบางแหล่งบนโลกเป็นเวลากลางคืนเป็นเพราะว่าเราอยู่คนละแหล่งบนโลก จึงมีการตั้งนาฬิกาของตัวเองทำให้มีเวลาแตกต่างกัน ตามขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปรับนาฬิกาตรงกัน โดยใช้เวลาที่ สหราชอาณาจักร UK เรียกว่า GMT

 • ดูวีดีโอ March in Europe อีกครั้ง แล้วพยามยามหยุดเวลา ณ 12:00 GMT
 • ดูวิดีโอ  March in North America แล้วหยุดเวลา ณ 12:00 GMT เหมือนกัน
 • สังเกตว่าแต่ละที่เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน  ทั้งสองวีดีโอแสดงเวลาที่ UK ในเวลา GMT
 • คุณจะเห็นได้ว่าเวลากลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นต่างเวลากันทั่วไป
 • อเมริกาเหนือหรือยูโรปที่ใดดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วกว่ากัน ตามเวลาที่ UK
 • คุณคิดว่าที่ออสเตรเลียดวงอาทิตย์จะช้ากว่าหรือเร็วกว่าเมื่อเทียบที่อื่นบนโลก

ฤดูกาล

ฤดูกาลเกิดจากแกนโลกเอียงเข้าหาหรือเอียงออกจากดวงอาทิตย์ ในช่วงฤดูร้อนดวงอาทิตย์จะปรากฏสูงอยู่บนท้องฟ้าและในช่วงฤดูหนาวดวงอาทิตย์จะปรากฏต่ำลง  ในขั้นตอนนี้จะช่วยให้เข้าใจแนวความคิดนี้มากกว่า

 • ดูวีดีโอ June in Europe
 • ดูวิดีโอ December in Europe
 • คุณจะสังเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ใกล้ขอบฟ้าในช่วงฤดูหนาว
 • สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะซีกโลกเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย์
 • ต่อไปดูวีดี June in Australia 
 • จากวีดีโอ June in Europe มีความแตกต่างกับวีดีโอ June in Europe อย่างไร
 • คุณจะสังเกตว่าดวงอาทิตย์ตอนกลางวันจะอยู่ทางทิศเหนือมากกว่าทิศใต้หรือไม่
 • คุณคิดว่าวีดีโอ December in Australia จะเป็นอย่างไร คลิก ที่นี่ เพื่อดูวีดีโอที่ถูกต้อง

ตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยขึ้นจากขอบฟ้า

บางพื้นที่บนโลกมีแต่ช่วงเวลากลางวันเป็นเดือนและบางที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยขึ้นหรือตกลับขอบฟ้า คุณคิดว่าที่นั้นคือที่ไหน ในกิจกรรมนี้จะมาหากันว่าที่ที่ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าคือที่ไหน

 • ดูวีดีโอ December in the Arctic
 • คิดเกี่ยวกับ แกนเอียงของโลก และพยายามที่จะอธิบายสิ่งที่คุณเห็น
 • ต่อไปให้ดูวีดีโอ June in Antartica 
 • มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่และทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
 • คุณคิดว่าที่ไหนบนโลกที่ดวงอาทิตย์อยู่ขึ้นท้องฟ้าตลอดทั้งวัน
 • คลิก ที่นี่ หรือ ที่นี่ เพื่อหาคำตอบ