NSO

เกมส์ดาราศาสตร์

หัวข้อคำอธิบาย
ดาราศาสตร์ทั่วไป ทดสอบความรู้ดาราศาสตร์โดยแบบทดลองนี้
ระบบสุริยะ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ
การจำแนกกาแล็กซี จำแนกกาแล็กซีตามประเภทหลัก กังหัน ทรงรี และแบบไร้รูปร่าง
เรียงลำดับของดาวเคราะห์ เลือกดาวเคราะห์ให้ถูกต้อง
เกมจับคู่ดาวเคราะห์ จับคู่ภาพดาวเคราะห์ เมื่อจับคู่ได้แล้วคุณจะสามารถอ่านข้อมูลดาวเคราะห์ได้
วัฐจักรดาวฤกษ์ วางคำเกี่ยวกับวัฐจักรดาวฤกษ์ให้ถูกต้องกับภาพ
นี่คือเนบิวลาประเภทอะไร เนบิวลาเป็นภาษาลาตีนอธิบายฝุ่น ก๊าซในอวกาศ นักดาราศาสตร์สามารถแบ่งเนบิวลาออกเป็นหลายประเภท